TeqNow

Sensoring


 

Wat is een sensor? Op Wikipedia wordt het begrip sensor uitgelegd als een kunstmatige uitvoering van wat de biologie een zintuig noemt. De meeste sensoren zijn elektronisch of mechanisch uitgevoerd maar ook softwarematige en 'virtuele' sensoren zijn mogelijk. Met een sensor neemt een machine de omgeving waar of kan informatie verzameld worden waarmee in industrie en informatica processen bestuurd kunnen worden. Een sensor meet daarbij een natuurkundige grootheid. De grootheden liggen onder andere in de volgende domeinen: straling, druk, temperatuur, magnetisme, chemie.

Sensoren zetten de gemeten grootheid om in een gestandaardiseerd 0/4-20 mA of 0/4-10 V stuursignaal voor verdere bewerking, bijvoorbeeld via een analoog-digitaalomzetter naar een programmable logic controller (PLC) of distributed control system (DCS). Die data en kennis komt vervolgens beschikbaar aan beslissingssystemen, waarmee men de wereld om ons heen beter kan begrijpen en zo nodig aanpassen. Sensoren kunnen worden gemaakt op basis van dezelfde technologie als microprocessoren en geheugens in PC's (chiptechnologie), maar ook met andere technologieën.

Artikelen

De atlas met aanbieders voor industriële robotisering.

> Vind de partner die bij u past!

soap2day