TeqNow

Additive manufacturing


Additive Manufacturing wordt in de volksmond vaak 3D-printen genoemd. 3D-printen staat de laatste jaren fors in de belangstelling en is een van de vele technieken die onder Additive Manufacturing vallen.

Bij het produceren van producten kan op twee verschillende manieren worden gewerkt. Men kan beginnen met een stuk standaard materiaal en vervolgens zoveel materiaal weghalen, totdat het gewenste product overblijft. In deze categorie zitten o.a. alle verspaningstechnieken. Een andere methode is om ergens steeds materiaal aan toe te voegen, totdat het gewenste product is verkregen. In dit geval hebben we het over additive manufacturing technieken. Tot deze groep behoren o.a. de 3D-printtechnieken, lasercladden en electroformeren.

Additive manufacturing technieken worden vaak op één hoop gegooid waardoor veel spraakverwarring ontstaat. De technieken om kunststofproducten te vormen verschillen nogal van die voor het vormen van metalen producten. Daarnaast kunnen technieken ingezet worden om direct een product te vormen of om eerst bijvoorbeeld een model te printen dat vervolgens gebruikt kan worden om een metalen product te vormen.

Technieken

Er bestaat in de werelden van het 3D-printen niet één technologie. Er zijn meerdere additieve manufacturing technologieën, elk met hun eigen specifieke eigenschappen, materialen en toepassingsgebieden. En met hun beperkingen, want die zijn er ook. De verschillende technieken voor 3D-printen op een rijtje:

Artikelen

soap2day