TeqNow

Aluminium legeringen

Legeringselementen
De invloed van legeringselementen op zuiver aluminium is enorm. Zuiver aluminium is van zichzelf een zacht metaal met een geringe sterkte. Door elementen toe te voegen aan zuiver aluminium worden er eigenschappen verbeterd of toegevoegd.

In de infobladen ‘basis informatie kneedlegering’ en ‘basis informatie gietlegering’ zijn verschillende legeringen weergegeven waaronder de belangrijkste mechanische eigenschappen, kenmerken en de toepassingen. Deze tabellen zijn bedoelt als richtlijn omdat de werkelijke waarde afhankelijk zijn van vele factoren zoals geometrie, dikte en leveringsvorm.

Normen
Omdat er enorm veel verschillende legeringen zijn worden deze onderverdeeld in groepen en hebben ze allemaal een codering. Er zijn verschillende normen voor een zelfde legering, men moet er goed op letten welke normen overeen stemmen. Het is gebruikelijk dat een bedrijf zoveel mogelijk met één soort norm werkt. De twee hoofdgroepen zijn kneedlegeringen en gietlegeringen. In deze groep zijn de legeringen onderverdeelt aan de hand van het meest voorkomende legeringselement van het materiaal.

soap2day